RO EN

Jurnal open access axat pe relații internaționale. Apariție anuală: ISSN: 2067-1253

Detalii referitoare la cerinţele de publicare
INDICAŢII PENTRU AUTORI

Lucrările care urmează să fie publicate trebuie să aducă contribuţii de ordin ştiinţific. Deasemenea lucrările trebuie să conţină rezultatele muncii dumneavoastră. Pot fi publicate anumite lucrări de sinteză, in extenso. Articolele şi abstractele trimise vor fi scrise în engleză sau franceză. Recomandăm autorilor ca articolele lor să conţină între 5000 şi 8000 de cuvinte.

După cum am menţionat deja, articolele trebuie să conţină contribuţiile ştiinţifice ale autorilor şi să aducă informaţii bazate pe anumite trimiteri sau cercetări făcute în ultimii cinci ani. (reviste ISI sau alte publicaţii internaţionale, volume ale unor conferinţe internaţionale, reviste cotate CNCSIS etc). Bibliografia trebuie să fie specificată clar. Fiecare lucrare trebuie să fie trimisă respectând următoarele indicaţii.

Lucrările care nu respectă condiţiile de publicare şi nu se încadrează tematicii revistei vor fi respinse de către comitetul de redacţie. În vederea acceptării pentru publicare, fiecare articol trebuie să obţină acordul celor doi referenţi ştiinţifici ai revistei.

Autorii sunt pe deplin răspunzători de conţinutul lucrărilor lor.

Autorilor li se cere să trimită articolele în formatul Word cerut de editorii revistei.

Articolele trimise trebuie să respecte caracteristicile prezentate mai jos. Pentru caracteristicile prezentate mai jos, în paranteză vor fi menţionate şi denumirile caracteristicilor de formatare în limba engleză pentru ca acestea să fie mai uşor de găsit în cazul în care se foloseşte o versiune a programului Microsoft Word cu comenzile în această limbă.

Un model poate fi descărcat prin următorul link: document formatat.

1. Marginile (margins)

Marginile (margins): sus: 1.5 cm, jos: 1.5 cm, stânga: 2 cm, dreapta: 1.5 cm, pentru îndoire: 0 cm;

Orientare (orientation): Portret (portrait);

Pagini: Multiple pagini (multiple pages) : margini în oglindă (mirror margins);

Previzualizare (preview): aplicaţi la tot documentul (Apply to: whole document).

2. Hârtie (Paper)

Dimensiune hârtie (paper size): Envelope B5, lăţime (width): 17.6 cm, înălţime (height): 25 cm;

Sursă hârtie (paper sourse): prima pagină (first page): tavă implicită (default tray), celelalte pagini (other pages): tavă implicită (default tray);

Previzualizare (preview): aplicaţi la tot documentul (Apply to: whole document).

3. Dispunere în pagină (Layout)

Secţiune (section): început de secţiune (section start): pagină nouă (new page).

Anteturi şi subsoluri:

Pagina pară diferă de cea impară (different odd and even) – da (yes);

Prima pagină diferă (different first page) – da (yes);

De la margine (from edge): antet (header) 1 cm, subsol (footer) 1 cm;

Pagină (page) : aliniere pe verticală (vertical alignment) : sus (top);

Previzualizare (preview): aplicaţi la tot documentul (Apply to: whole document).

4. Antet (Header)

Antetul la prima pagină (first page header): trei rânduri libere cu font de dimensiune 9 (antetul articolului va fi introdus de tehnoredactor);

Antetul la paginile cu soţ (even page header) va conţine două rânduri scrise cu font de dimensiune 9;

Pe primul rând: numele autorului/autorilor centrat, bordură jos (bottom border), linie simplă ½;

Al doilea rând gol;

Antetul la pagina fără soţ (odd page border) va conţine două rânduri scrise cu font de dimensiune 9;

Pe primul rând titlul articolului centrat, bordură jos (bottom border), linie simplă ½;

Al doilea rând gol;

5. Titlul

Înainte de titlu trebuie să fie 2 rânduri libere, fiecare cu font de dimensiune 10;

Titlul trebuie să fie centrat, scris cu majuscule, font Times New Roman, dimensiune 14 , boldat;

După titlu trebuie să existe un rând liber cu font de dimensiune 12.

6. Numele autorului/autorilor şi adresele lor

Paragraf (paragraph): stânga (left): 1 cm, dreapta (right): 1 cm;

Numele autorilor trebuie să fie aliniate la drepta;

Prenumele autorului/autorilor se scrie cu litere obişnuite, iar numele de familie se scrie cu majuscule, font Times New Roman, dimensiune 12, boldat;

Adresa autorului/autorilor va fi introdusă după numele lor, scrisă cu font Times New Roman, dimensiunea 10, aliniat la dreapta;

Adresa autorilor va conţine numele instituţiei, adresa instituţiei şi emailul personal. După numele şi adresa autorilor trebuie să fie un rând liber de dimensiune 12.

7. Rezumatul

Rezumatul trebuie scris în limba engleză sau franceză;

Rezumatul trebuie să conţină între 50 şi 100 de cuvinte (dacă e posibil un paragraf) şi trebuie scris cu font-ul Times New Roman, dimensiunea 10, aliniat la ambele margini (justify);

Rezumatul trebuie să conţină o scurtă prezentare a scopului articolului, metodele de lucru, o scurtă analiză, interpretarea rezultatelor, recomandări. Trebuie să conţină deasemenea doar informaţia care apare în lucrare.

După abstract trebuie să fie un rând liber, dimensiunea 11.

8. Cuvintele cheie

Cuvintele cheie trebuie sa fie scrise în limba engleză sau franceză.

Lista cuvintelor cheie trebuie să conţină între 4 şi 6 cuvinte (a nu se folosi cuvinte deja utilizate în titlu), scrise cu font-ul Times New Roman, dimensiunea 10, aliniat la ambele margini (justify);


După listă trebuie introdus un rând liber, dimensiunea 11.

9. Textul articolului

Textul articolului trebuie scris în Times New Roman, dimensiunea 11, aliniat la ambele margini (justify);

Aliniatul paragrafelor trebuie introdus prin tasta TAB, iar acesta să fie configurat la 1,25 cm de la marginea din stânga.

10. Titluri şi subtitluri

Titlurile din interiorul articolului trebuie să fie scrise cu majuscule, Times New Roman, dimensiune 11 şi să fie numerotate cu cifre arabe. Înaintea lor trebuie introdus un rând gol, de dimensiune 11 (după titlu nu este nevoie de un rând gol).

Subtitlurile din interior trebuie scrise în Times New Roman, dimensiunea 11, boldat, şi trebuie numerotate cu două numere (de exemplu 1.3.); înainte de subtitluri trebuie introdus un rând liber, dimensiunea 11 (după subtitluri nu trebuie să existe un rând liber);

Dacă apare necesitatea unor sub-subtitluri ele trebuie scrise în Times New Roman, dimensiunea 11, italic;

Sub-subtitlurile trebuie numerotate cu trei numere (de exemplu 1.3.2.); înainte de sub-subtitluri trebuie să fie un rând gol, dimensiunea 11 (după sub-subtitluri nu trebuie să existe un rând liber).

11. Diagramele (hărţi, imagini)

Diagramele trebuie să apară pe paginile unde se face referire la ele;

Diagramele trebuie trimise şi în format electronic JPG;

Diagramele trebuie numerotate cu cifre arabe;


Explicaţiile diagramelor trebuie scrise în Times New Roman, dimensiunea 10 (de exemplu “Fig. 1. Harta…”), şi trebuie să apară sub figură;

Sursa diagramelor trebuie să fie scrisă în with Times New Roman, dimensiunea 10 points, sub explicaţii;

Diagramele vor fi trimise ca dosare separate şi vor fi salvate în formatul JPEG (.jpg), cu rezoluţia 300 dpi;

Dacă diagramele conţin text, acesta trebuie scris în Times New Roman, dimensiunea 10;

Exteriorul diagramei trebuie să fie o linie simplă, de grosime 1 ½;

Graficele trebuie trimise şi în Microsoft Office Excel, versiunea 2003.

12. Tabelele

Tabelele sunt incluse în text;

Datele din tabele trebuie scrise în Times New Roman, dimensiunea 10;


Tabelele sunt numerotate cu cifre arabe (de exemplu “Tabelul 3”) şi trebuie să fie poziţionate înaintea tabelului;

Sursa tabelelor trebuie să fie scrisă în Times New Roman, dimensiunea 10, sub explicaţii;

Pentru capul de tabel se va folosi culoarea gri 35%;

Linia exterioară a tabelelor trebuie să fie linie simplă, de grosime 1½, linia interioară trebuie să fie linie simplă, de grosime ½; între capul tabelului şi restul tabelului se va folosi linie dublă, de grosime ½.

13. Notele de subsol

Notele de subsol conţinând explicaţii şi trimiterile la paginile web (e obligatoriu să se menţioneze data la care a fost accesată pagina web) sunt numerotate cu cifre arabe începând cu 1;

Textul notelor de subsol trebuie să fie scris în Times New Roman, dimensiunea 10;

Nu se acceptă note de final la Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

14. Abrevierile

Abrevierile trebuie să fie explicate când apar pentru prima dată în text.

15. Relaţiile matematice

Relaţiile matematice trebuie să apară centrat pe pagină, Times New Roman, dimensiunea 10;

Ele trebuie numerotate cu cifre arabe (de exemplu “3”);

Înainte şi după formulă trebuie să existe un rând liber., dimensiunea 11.

16. Citările şi trimiterile

Trimiterile bibliografice se fac în cuprinsul textului (vedeţi MODELUL);

Citările şi trimiterile la diagrame nu trebuie să apară în rezumat;

17. Bibliografia

Bibliografia trebuie să apară la sfârşitul articolului (vezi MODELUL);

Înainte de bibliografie trebuie să fie 2 rânduri goale de dimensiune 10 fiecare;

Cuvântul “Bibliografie” trebuie să fie centrat şi scris cu majuscule, font Times New Roman, dimensiunea 10, boldat;

Titlurile lucrărilor citate trebuie să apară la distanţă de un rând, aliniate la ambele margini (justify), în Times New Roman, dimensiunea 10, spaţiere 1,5:

  • În cazul articolului: [numele autorului], initiala(lele) primului nume]., [(anul publicării)], [Titlul articolului ], în [titlul revistei, volumul, paginile, editura], [locul publicării] (e.g.: Marinescu, V., (2010), Skiing in the Carpathians, in Tourism, XI, 91-104, Masthead Carpathians, Bucharest);
  • În cazul lucrării: [numele autorului], [initiala(lele) primului nume)]., [(anul publicării)], [Titlul], [editura], [locul publicării] (e.g.: Marinescu, V., (2010), Romania today, Masthead Carpathians, Bucharest);
  • În cazul surselor din ziare: [numele ziarului], [(data publicării)], [Titlul articolului din ziar], [data], [pagina] (e.g.: Oradea Times (2010), Travel architecture, 11.3.2010, 13).

Pentru informaţii suplimentare cu privire la publicarea articolului contactaţi comitetul de redacţie.

Adresa redacţiei:

Universitatea din Oradea

Departmentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Str. Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea, Romania

Telefon/fax: +40.259.408.167

E-mail: analerise.oradea@gmail.com,

http://www.analerise.igri.ro