RO EN

Jurnal open access axat pe relații internaționale. Apariție anuală: ISSN: 2067-1253

Scurtă prezentare

ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA. SERIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE este o revistă academică editată de către Departamentul de Studii Europene și Relații Internaționale din cadrul Universității din Oradea în colaborare cu Institutul pentru Studii Euroregionale.

Misiunea acestui demers este de a contribui la dezbaterile academice naționale și internaționale din domeniul relațiilor internaționale, prin publicarea analizelor teoretice și empirice cu o vastă deschidere conceptuală, prioritizând contribuții cu privire la subiectele de actualitate și articole multidisciplinare.

Fiind un jurnal open access, ne asumăm angajamentul de a oferi contribuțiile revistei fără restricții și cu posibilitatea de a consulta și reutiliza conținutul revistei fără bariere legale, financiare, tehnice sau organizaționale, conform Declarației de la Berlin.

Jurnalul aplică licența Creative Commons “Attribution-NoDerivs CC BY-ND” tuturor materialelor publicate, cu atribuirea Annals of University of Oradea. Series of International Relations and European Studies ca sursă a publicării. Autorii păstrează drepturile de autor și drepturile de publicare fără restricții.

Apărută încă din anul 2009 ca răspuns la dezvoltarea curriculei și a programelor de cercetare din domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene, revista își propune să ofere un spațiu deschis pentru analize multidisciplinare, ce oferă spațiu atât cercetătorilor tineri, cât și celor consacrați.

Domeniile de referință ale revistei Analele Universității din Oradea. Seria Relații Internaționale și Studii Europene pornesc de la studiul frontierelor în relațiile internaționale și în spațiul european, aceasta fiind una din direcțiile principale de cercetare ale departamentului, dar se ramifică atât spre domenii tradiționale – teoria relațiilor internaționale, securitate, cât și spre aspecte socio-economice și culturale, cum ar fi multiculturalismul sau integrarea minorităților, etc.

Având un profil divers, jurnalul se adresează atât mediului academic, cât și societății civile și sectorului public, deoarece furnizează expertiză pe diverse paliere ale relațiilor internaționale.

Revista este publicată anual în sistem open access în limba engleză și nu cere nicio taxă de publicare.

Analele Universității din Oradea. Seria Relații Internaționale și Studii Europene este indexată în ERIHPLUS, IndexCopernicus Journal Master List, CEEOL, EBSCOHost, DOAJ.