RO EN

ISSN: 2067-1253, E-ISSN: 2067-3647; Frecvenţa de apariţie: anuală; Limbile de apariţie: Engleză şi Franceză

Ediţia 2009
Cuprins

Ioan Horga, Un nou început!, p. 5-6

ISTORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Sorin Domiţian ŞIPOŞ, Un călător francez în Ţările române: Căpitanul Aubert, p. 9-16

Alina STOICA, Relaţii diplomatice Portughezo-Iugoslave după Marea Conflagraţie Mondială , p. 17-23

Anca OLTEAN, Situaţia evreilor din Uniunea Sovietică şi ţările satelit după Al Doilea Război Mondial, p. 24-30

Istvan POLGAR, Percepţia Tratatului de la Trianon în perioada comunistă. Confruntare sau armonie între două curente ideologice?, p. 31-37

COMUNICAREA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

Renaud de la BROSSE, Reglementarea mijloacelor media şi democratizarea: experienţa europeană , p. 41-53

Dorin I. DOLGHI, Legitimitate, instituţii şi strategie de comunicare in Uniunea Europeană, p. 54-63

Ioan HORGA, Diana GAL, Asigurarea calităţii în învăţământul universitar în ţările Centrale şi Est–Europene după extinderea UE (2004), p. 64-72

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Constantin ŢOCA, Perspective pentru o strategie de dezvoltare a aglomerării transfrontaliere Debrecen-Oradea, p. 75-80

Mircea BRIE, Politica europeană de vecinătate, mass-media şi cooperarea transfrontalieră, p. 81-85

Maurice BUANGI KHONDE, Locul deţinut de instruirea specialiştilor în domeniul cooperării transfrontaliere pentru Euroregiunea Regiunea Bihor – Hajdu-Bihar în Ungaria şi în România, p. 86-92

SECURITATE EUROPEANĂ ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL

Titus FIZEŞAN, Viitorul rol al OSCE în arhitectura securităţii europene – perspective din punctul de vedere al preşedinţiei, p. 95-102

Nicolae TOBOŞARU, Axa Washington-Londra-Bucureşti în politica externă şi de securitate: 2004-2008 – desiderat şi realitate –, p. 103-116

CONCEPTE, METODE ŞI OPŢIUNI

Barbu ŞTEFĂNESCU, Istorie rurală românească şi o perspectivă metodologică asupra antropologiei istorice, p. 119-125

Luminiţa ŞOPRONI, Etica în afacerile internaţionale, p. 126-138

Adrian Claudiu POPOVICIU, David Mitrany, portretul unui teoretician al neliniştii, p. 139-149

Cristina Maria DOGOT, Jacques Delors şi viziunea asupra procesului de integrare european, p. 150-170

Georges CONTOGEORGIS, Europa politică: ce viitor?, p. 171-176

Evenimente, p. 178-179
Personalitate omagiată, p. 182-189
Recenzii, p. 192-202

Reveniţi la arhivă.