RO EN

ISSN: 2067-1253, E-ISSN: 2067-3647; Frecvenţa de apariţie: anuală; Limbile de apariţie: Engleză şi Franceză

Ediţia 2010
Cuprins
ISTORIA ŞI TEORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Sorin ŞIPOŞ, Politica religioasă a Curţii Vieneze în Principatul Transilvaniei (1692-1701): cazul românilor, p. 7-17

Dana PANTEA, Aspecte ale relaţiilor Anglo-Române de la începuturi până în secolul al XIX-lea, p. 18-27

Alina STOICA, Politica externă a României în rapoartele diplomatului portughez Martinho de Brederode, p. 28-35

Adrian-Claudiu POPOVICIU, Dreptul social european între Tratatul de la Roma şi strategia de la Lisabona, p. 36-46

IDENTITATE ŞI ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ÎN AREALUL EUROPEAN

Stéphane LEROY, Influenţele străine asupra repertoriului muzical militar Francez, fenomene ale frontierelor culturale: exemplul forţelor armate şi a Legiunii Străine din 1950 până în zilele noastre, p. 49-61

Julie GOTHUEY, Josef Nadj: ungur în Franţa, francez în Rusia, p. 62-71

Barbu ŞTEFĂNESCU, Istorie şi reconfigurare identitară, p. 72-78

Mircea BRIE, Cultura europeană între diversitate şi unitate, p. 79-92

Cătălina ILIESCU GHEORGHIU, Relatări ale migrării: procesul de aculturalizare în cazul comunităţilor româneşti din Spania, p. 93-106

SECURITATE EUROPEANĂ ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL

Diana GAL, Securitatea globală versus securitatea naţională, p. 109-115

Georgiana CICEO, Retrasarea structurilor de guvernanţă globală: ce lecţii trebuie învăţate din ultima criză financiară?, p. 116-130

Natalia PUTINĂ, Rolul factorului geopolitic în formarea autonomiei Găgăuze în Republica Moldova, p. 131-146

Nicolai ŢVEATCOV, "Jucătorii puterii" în sistemul relaţiilor politice în spaţiul post-sovietic (cazul Transnistria), p. 147-154

DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Josef ABRHÁM, Lucie RÝSOVÁ, Diferenţieri regionale, aglomerări şi clustere (teorie şi studiu de caz a noilor state membre ale UE), p. 157-169

Ioan HORGA, István SÜLI-ZAKAR, Contribuţii ale Institutului De Studii Euroregionale Oradea-Debrecen la transformarea graniţei într-o zonă de cunoaştere şi dezvoltare, p. 170-183

Florentina CHIRODEA, Competenţe oferite de programul de studii universitare Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – argument pentru calitate în invaţământul superior românesc, p. 184-196

Mariana BUDA, Maka KHVEDELIDZE, Studiile despre UE în Caucazul de Sud, p. 197-204

Floare CHIPEA, Simona STANCIU, Trăsături caracteristice ale politicilor de sănătate publică în Bihor în context naţional şi european, p. 205-216

Evenimente, p. 220-222
Personalitate omagiată, p. 225-240
Recenzii, p. 243-260

Reveniţi la arhivă.